direct naar inhoud van 6.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

6.1 Vooroverleg

Het bestemmingsplan is in het kader van de voorinspraak voorgelegd aan de Vereniging Klarenbeeks Belang. In haar reactie geeft de vereniging aan altijd tegenstander te zijn geweest van het windturbinepark Ecofactorij en acht de beschrijvingen hierover in het bestemmingsplan, waarbij de turbines als 'bestaand' zijn gedefinieerd, merkwaardig omdat de Raad van State heeft bepaald dat de verleende bouwvergunning vooraf had moeten gaan door een deugdelijke milieu-effectrapportage.

Beantwoording: Op 17 februari 2010 is voor het oprichten van vijf windturbines op en nabij bedrijventerrein Ecofactorij vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning verleend. Hieraan voorafgaand is diverse keren de gelegenheid geboden bezwaar te maken. De ingediende bezwaren hebben geen aanleiding gevormd om af te zien van het verlenen van de vrijstelling en de vergunning. Het betreft hier dus een bestaand planologisch-juridisch recht en is om die reden als zodanig opgenomen in het voorontwerp-bestemmingsplan.

De beroepsprocedure tegen de vrijstelling en bouwvergunning loopt nog. Gedurende de bestemmingsplanprocedure zal de meest actuele stand van zaken van die beroepsprocedure in acht worden genomen. Zolang er sprake is van een bestaand planologisch-juridisch recht zal het windturbinepark deel blijven uitmaken van dit bestemmingsplan.

De opmerking van de dorpsraad over een uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op de milieuvergunning voor de windturbines en dus niet op de vrijstelling/bouwvergunning. Overigens luidde die uitspraak niet dat er een verplichting bestaat tot het maken van een MER.