direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

5.1 Inleiding

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting. Verbeelding en regels vormen het juridisch bindende kader, waar omgevingsvergunningaanvragen aan worden getoetst. In de verbeelding en regels wordt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, het toegestane gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken vastgelegd.

Het bestemmingsplan Ecofactorij is een beheerplan. In hoofdzaak is de bestaande situatie uitgangspunt geweest voor de wijze van bestemmen. Verder is de ruimtelijke visie voor het gebied, zoals verwoord in deze toelichting, vertaald naar de verbeelding en regels.