direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

4.4 Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie

Op de cultuurhistorische beleidskaart is het plangebied aangeduid als een gebied met een lage en gemiddelde attentiewaarde. Een klein deel heeft een hoge attentiewaarde.

De Ecofactorij zelf betreft een recent gerealiseerd bedrijventerrein waar geen cultuurhistorische waarden meer aanwezig zijn. Het agrarisch gebied ten noordoosten van het bedrijventerrein en nabij de A50, maakt op de cultuurhistorische beleidkaart deel uit van gebied dat is aangeduid met een gemiddelde en hoge attentiewaarde. De cultuurhistorische waarde van deze locatie zelf is niet hoog. Het betreft agrarische grond, welke doorsneden wordt door een hoogspanningsleiding, direct aan de snelweg.

Wel bevindt zich in de nabijheid van het plangebied een gebied met een hoge attentiewaarde. Het betreft het landgoed Woudhuis dat nog in vrij gave staat verkeert. Het bestemmingsplan richt zich op het beheer van het plangebied. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. De cultuurhistorische waarden van het landgoed worden niet dan ook niet aangetast.

Conclusie is dat geen beschermende regeling in het bestemmingsplan nodig is.

Archeologie

Het plangebied ligt in een zone met een lage en gemiddelde trefkans. Een klein deel heeft een hoge trefkans.

Geomorfologisch is het plangebied te omschrijven als een gebied met smeltwaterafzettingen afgedekt door een laag dekzand. Na de vorming van de Veluwe is er een groot hoogteverschil ontstaan tussen het huidige IJsseldal en de Veluwe. Door de zwaartekracht en de wind is achtereenvolgens veel sediment (grond) met het smeltende ijswater naar beneden gekomen en is zand over dit sediment geblazen. De smeltwaterafzettingen maken onderdeel uit van een zeer dik pakket. Tijdens en na de laatste ijstijd is veel zand als dekzand afgezet in de lagere delen van de IJsselvallei. Soms is dit zand tot echte koppen of ruggen opgeblazen die de prehistorische bewoners van het gebied een plek boden waar ze droge voeten hadden. Met name deze dekzandruggen hebben een hoge trefkans op archeologische waarden. Op veel van deze ruggen zijn vondsten gedaan van vuurstenenen gebruiksvoorwerpen. Het lagere gebied tussen de dekzandruggen heeft een gemiddelde trefkans toegewezen gekregen.

In het bestemmingsplan wordt een op de bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden opgenomen in de vorm van een dubbelbestemming Waarde – Archeologie hoog en Waarde – Archeologie middelhoog.