direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

4.2 Water

Binnen het plangebied bestaat het watersysteem uit een aantal hoofdwateren die door middel van twee duikers onder de provinciale weg afvoeren richting de Groote wetering. Deze hoofdwateren zijn door Waterschap Veluwe aangemerkt als A-water en kennen een beschermingszone van vijf meter aan weerzijde van de watergang. De A-wateren worden door het waterschap onderhouden. Het betreft de Sloot De maten in het noorden, centraal ligt de Sloot Ecofactorij en de vijvers Biezematen en ten zuiden van het plangebied ligt de Groote Woudhuissloot noord. Handelingen in of nabij deze A-wateren of in de daarbij horende beschermingszones zijn op grond van de Keur van Waterschap Veluwe vergunningsplichtig gesteld. Lozingen op oppervlaktewater van bijvoorbeeld hemelwater zijn ook vergunningsplichtig. Dit geldt voor alle wateren.


Hemelwater

Hemelwater wordt binnen het plangebied zoveel mogelijk vastgehouden. Bij de ontwikkeling van het gebied is voor het nieuwe verharde oppervlak een compenserende berging aangebracht van in totaal 36mm. Een deel hiervan (20 mm) is op de bedrijfskavels zelf gevonden (contractuele verplichting) en het resterende deel wordt in openbaar gebied geborgen. Hiertoe is onder andere een nieuwe centrale A-watergang aangelegd. Ook in de laaggelegen oostelijke hoek wordt hiertoe een bergingszone aangelegd.


Afvalwater

Afvalwater wordt separaat ingezameld in een daartoe bestemd rioolstelsel. Het bedrijventerrein heeft een eigen gemaal dat het afvalwater middels een persleiding naar de RWZI in Apeldoorn-Noord verpompt.


Grondwater

Bij de ontwikkeling van het gebied is waar nodig opgehoogd om aan de gewenste drooglegging- en ontwateringseisen te voldoen. Er wordt geen grondwater structureel afgevoerd.


Persleiding

In het noorden van het plangebied ligt een rioolpersleiding van het waterschap. Deze persleiding transporteert afvalwater vanuit Loenen en Beekbergen naar de afvalwaterzuivering ten noorden van Apeldoorn. De leiding wordt beschermd door middel van een zakelijk recht.


Deze herziening van het bestemmingsplan heeft verder geen gevolgen voor de waterhuishouding.