direct naar inhoud van 3.3 Ontwikkelingen
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

3.3 Ontwikkelingen

Dit bestemmingsplan richt zich op het beheer van het plangebied als bedrijventerrein. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden in dit plan niet mogelijk gemaakt.

Niet uitgesloten is dat Fibroned een bio-energiecentrale wil vestigen op de Ecofactorij. Vestiging is op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Vooralsnog wordt in het nieuwe bestemmingsplan geen regeling getroffen die vestiging toelaat. Besluitvorming over een planologisch-juridische procedure en regeling zal plaatsvinden zodra er een concrete aanvraag wordt ingediend.

Het agrarische gebied ten noordwesten van het bedrijventerrein en het Landgoed Woudhuis nabij het plangebied maken deel uit van de Groene Mal. Vanaf het landgoed is één van de groene wiggen van de Groene Mal voorzien, de groene wig Zonnehoeve, waarmee een verbinding wordt gevormd tussen het landgoed en de stad. Deze wig moet een bosachtige uitstraling krijgen met op verschillende plekken grasland.

Voor het gebied ten zuiden van de Ecofactorij, aan de overzijde van het spoor, wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld, het Regionale Bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid (Ecofactorij II). Ontsluiting van dat terrein zal plaatsvinden via de centrale ontsluitingsweg van de Ecofactorij.