direct naar inhoud van 1.2 Doelstelling
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

1.2 Doelstelling

Bij de opzet van de Ecofactorij is duurzaamheid in al zijn facetten leidend geweest. Hoofddoelstelling was de ontwikkeling van een hoogwaardig duurzaam en grootschalig bedrijventerrein, dat wordt gekenmerkt door een ruimtelijke en milieukwaliteit met een hoge gebruiks- belevings- en toekomstwaarde. Aanwezige kwaliteiten van het plangebied als schakel tussen de groene scheg van Zonnehoeve/Groot Schuilenburg/Woudhuis/Bussloo enerzijds en het landelijk gebied anderzijds worden behouden en versterkt.

Deze doelstelling is verder uitgewerkt in uitgangspunten en regels, die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan uit 1999 en in het Kwaliteitsplan Ecofactorij. Regels in het kwaliteitsplan hebben betrekking op niet ruimtelijk relevante aspecten.

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt voor het bedrijventerrein een nieuwe regeling getroffen.

Hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het bieden van een ruimtelijke regeling gericht op het beheer van het bedrijventerrein, waarbinnen in samenhang zowel de bedrijfsmatige functie als de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid wordt behouden en zich verder kan ontwikkelen. Het bestemmingsplan neemt de geldende regelingen over, tenzij er dringende ruimtelijke of milieukundige redenen zijn om hiervan af te wijken.