direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Weg
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

Artikel 8 Verkeer - Weg

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, met dien verstande dat het aantal rijstroken per weg niet meer bedraagt dan bestaand;
  • b. fiets- en voetpaden, met dien verstande dat voor de tussen de Woudhuizermark en De Ecofactorij gesitueerde verbindingsweg geldt dat voet- en fietspaden uitsluitend aan de noordzijde van de rijbaan zijn toegstaan;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. bos en natuurgebied;
  • e. in- en uitritten;
  • f. rijwielstallingsvoorzieningen;
  • g. nutsvoorzieningen;
  • h. evenementen;
  • i. watergangen;
  • j. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, afslag-, spits- en weefstroken, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, geluidwerende voorzieningen en afschermingen .

8.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels en bruggen uitgezonderd