direct naar inhoud van 4.3 Programma
Plan: Barnewinkel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1070-vas1

4.3 Programma

Het programma van het MFC is inmiddels globaal bekend. Het bestemmingsplan voorziet in dit programma, waarbij het bestemmingsplan wel nadrukkelijk randvoorwaarden schept voor wat betreft de maximale invulling van het MFC. Op die manier is helder wat de maximale mogelijkheden zijn, en kon bovendien aan de hand van deze maximale mogelijkheden worden onderzocht of het plan ruimtelijk en milieutechnisch aanvaardbaar is.

Het plan biedt in grote lijnen ruimte aan een hotel met maximaal 160 kamers, een congrescentrum met een omvang van maximaal 2.500 m2 en een zelfstandig restaurant met een omvang van maximaal 1000 m2. Binnen deze grenzen is het gebruik van hotel (met daarbij behorende en daaraan ondergeschikte voorzieningen, zoals voorzieningen op het gebied van horeca, cultuur- en ontspanning, lobbyruimte etc.), congrescentrum (eveneens met daarbij behorende en daaraan ondergeschikte voorzieningen) en restaurant toegestaan.
De hiervoor genoemde functies zijn in de bestemmingsplan regels gekoppeld aan de hiervoor genoemde maxima, het op de plankaart opgenomen bouwvlak en bovendien gekoppeld aan:

  • een maximum bebouwd oppervlak (voetprint) van 5.500 m2;
  • een maximum vloeroppervlakte; bruto van 15.000 m2.