direct naar inhoud van 2.13 Hotelbeleid
Plan: Barnewinkel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1070-vas1

2.13 Hotelbeleid

Apeldoorn wordt alsmaar aantrekkelijker voor toeristen, zowel in de stad als op de Veluwe verblijven veel mensen. Dat zijn niet alleen kampeerders of mensen die een huisje huren, ook de hotels in stad en ommeland zijn goed bezet. In de kadernota toerisme 2004-2007 'Ontmoeten in Apeldoorn' (vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn) ( zie bijlage 2) staat aangekondigd dat er criteria en contouren geschetst zullen worden om hotelinitiatieven vanuit de markt te kunnen beoordelen. Hierop is in 2006 de gemeentelijke contourennota 'Welkom in Apeldoorn' (zie bijlage 3) opgesteld. Met deze contourennota, die ziet op de periode tot en met 2010, is beoogd een leidraad op te stellen voor zowel initiatieven uit de markt als voor gemeentelijk handelen. Het karakter van een leidraad maakt dat voor concrete plannen maatwerk vereist is, waarbij marktwerking een leidend begrip is. De contourennota bevat bijvoorbeeld geen locaties waar hotelontwikkelingen mogelijk zijn. Ook in kwantitatieve zin stelt de contourennota geen limiet aan het aantal nog toe te voegen hotelkamers.

De periode waarop de kadernota en de contourennota in eerste instantie betrekking hadden, zijn inmiddels voorbij. Er is in het kader van onderhavige bestemmingsplan niet voor gekozen om de contourennota voor een nieuwe periode vast te stellen. Dit houdt verband met de opdracht van de gemeenteraad 'Agenda voor herstel'. Hierin geeft de gemeenteraad aan vast te houden aan de koers van 'de andere overheid'. Hetgeen inhoudt dat in het algemeen het beleid wordt gevoerd dat gericht is op het bieden van ruimte voor nieuwe initiatieven en het omarmen van die initiatieven. Met het oog op dit beleid is inmiddels ook de ontwerp-structuurvisie 2030 opgesteld, waarop in paragraaf 2.5 is ingegaan.

Wel is vastgesteld dat de ontwikkeling van een multifunctioneel complex in de Barnewinkel voldoet aan de contourennota. Zo wordt met de ontwikkeling een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod gecreƫerd, dat getuigt van inzicht in de markt. De locatie Barnewinkel is voor een ontwikkeling als deze uitstekend geschikt: gelegen in een stadslandgoed en zeer goed bereikbaar (nabij een op- en afrit van de A50). Het hotel (in combinatie met de andere functies) heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de verdere totstandkoming van het stadslandgoed Barnewinkel, maar ook voor de bestaande markt van hotels.