direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Barnewinkel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1070-vas1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarische bedrijven;
  • b. natuurbeheer;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. parkeervoorzieningen;
  • f. in en/of uitritten;
  • g. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 17 en de regels voor de gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3, gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema:

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 
3.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 18 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels:

3.3.1 Niet toegelaten bedrijven

Behoudens bestaande bedrijven zijn niet toegelaten:

  • a. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden en kalkoenen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt;
  • b. pelsdierhouderijen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt.
3.3.2 Paardenbakken

Het is niet toegestaan de gronden te gebruiken ten behoeve van paardenbakken.