direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

De gewenste planontwikkeling is in medio 2008 besproken met de Provincie Gelderland, nadat de locatie ter plaatse is bezocht. De provincie adviseert om door te gaan met het opstellen van een bestemmingsplan met daarin de onderbouwing waarom in dit geval wordt afgeweken van de beperking van de uitreidingsmogelijkeid van maximaal 20 % tot ten hoogste 375 m² (richtinggevende uitspraak) op basis van het steekplan Gelderland c.q. de Ruimtelijke Verordening Gelderland wordt afgeweken. Bij besluit van .. november 2011 hebben gedeputeerde staten van Gelderland ontheffing verleend van de Ruimtelijke Verordening Gelderland ten behoeve de gewenste uitbreidingsmogelijkheid op Kruisweg 28.

De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2Waterhuishouding.