direct naar inhoud van 5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het plangebied is een particuliere ontwikkeling op een terrein dat toebehoort aan de initiatiefnemers. Om de gescheiden indeling van het terrein - paardenfokkerij en ambachtelijke houtbewerking enerzijds en rubberhandel/andere handelsactiviteiten anderzijds - mogelijk te maken omvat het plan ook de sloop van een aantal vervallen dan wel niet meer in gebruik zijnde, andere bouwsels. Terzake van de bouw van een grote bedrijfsloods (totaal 3.000 meter²) is door accountantskantoor Groothedde een onderzoek gedaan naar de financiële uitvoerbaarheid van dit plan. Het resultaat van dit onderzoek, dat is neergelegd in een accountantsrapport, toont aan dat het plan financieel uitvoerbaar is.

Hiermee is de financiële haalbaarheid van het plan voldoende verzekerd.

Voor het overige betreft het een ontwikkeling waarbij door de gemeente geen gronden en/of (financiële) middelen worden ingebracht. Ten aanzien van de door de gemeente te maken kosten is op 27 april 2009 een anterieure overeenkomst gesloten. Derhalve wordt voor het voorliggende project geen exploitatieplan opgesteld.