direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing en inrichting
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

4.2 Bebouwing en inrichting

Aan de Kruisweg 28 zijn enkele bodemingrepen gepland. In twee fasen worden 5 bouwwerken opgetrokken, een deel van één van de gebouwen is reeds vergund en is nu een bouwput voor gegraven, een 6e bouwwerk (een toekomstige afmenhal) maakt geen deel uit van de nu ingediende bouwaanvraag. Daarnaast wordt naar de eisen van de brandweer een vijver aangelegd op het laagste (Zuidoostelijke) deel van het terrein..Deze vijver dient tevens als retentie en regenwateropvang. Zie ook par. 5.2.3. De bouwwerken liggen deels binnen en deels buiten het bouwblok. Voor de bouwwerken buiten het bouwblok en voor de vijver dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De lokatie ligt nu in een gebied wat in het bestemmingsplan is aangemerkt als agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Deze waarde zit vooral in de openheid in oostelijke richting. Om deze waarde zoveel mogelijk te respecteren dienen de gebouwen haaks op de weg te worden gepositioneerd.


De bedrijfsbebouwing wordt relatief fors. Om te voorkomen dat deze forse gebouwen de landschappelijke waarde gaan domineren dient het bedrijfsperceel landschappelijk ingepast te worden d.m.v. de aanplant van een houtwal of houtsingel met inheems plantmateriaal.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1068-onh1_0005.png"

fig. 3 schets met uitgevoerde en geplande ingrepen aan de Kruisweg 28 (14 juli 2009)

Daar waar tijdelijk en beperkt buitenopslag noodzakelijk is zal deze opslag zoveel mogelijk door genoemde aanplant aan het gezichtsveld onttrokken worden. In verband met o.a. de bedrijfsveiligheid (inbraak, diefstal, brandstichting) zal op termijn worden voorzien in een deugdelijke afscheiding. Ook zullen er ter beveiliging camera's, nachtbewaking door honden en andere hulpmiddelen kunnen worden toegepast.