direct naar inhoud van 3.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

3.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Archeologische achtergrond

Op de archeologische beleidskaart ligt het plangebied aan de Kruisweg 28 in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Volgens de bodemkaart bestaat de ondergrond van het plangebied uit een Laarpodzol (ondersoort van de gooreerdgronden), dat gevormd wordt door leemarm en zwak lemig zand. De geomorfologische kaart heeft het over relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -glooiingen met gooreerdgronden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1068-onh1_0004.png"

fig. 4 uitsnede uit de archeologische beleidskaart (oranje = hoog, geel = gemiddeld en groen = lage verwachtingswaarde), in blauw het plangebied aan de Kruisweg 28