direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor afschermend groen met de daarbij behorende bouwwerken.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 8 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       terrrein- en erfafscheidingen: 2,50 m    
5.3 Inrichting

De gronden dienen, als voorwaarde voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen binnen gronden met de bestemming bedrijf (artikel 4), landschappelijk te worden ingericht en in stand te worden gehouden overeenkomstig het inrichtingsplan dat als bijlage 2 bij deze regels is opgenomen.