direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

7.2 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' betreft een actualisatie van diverse vigerende bestemmingsplannen en heeft overwegend een beheerkarakter.

Voor de enkele ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld, tenzij hiervoor het kostenverhaal van gemeentelijke kosten anderszins is verzekerd.

Voor het voorliggende bestemmingsplan is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Per ontwikkeling is een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer gesloten. Voorafgaand aan de vaststelling wordt een tweede anterieure overeenkomst afgesloten. Hierdoor kan het opstellen van een exploitatieplan achterwege blijven.

Het plan is daarmee economisch uitvoerbaar.