direct naar inhoud van 3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het gebied, de cultuurhistorie en het landschap. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ruimtelijk en functionele structuur van de verschillende deelgebieden. Omdat de onderlinge verschillen per deelgebied soms groot zijn, worden hierin steeds 4 deelgebieden behandeld, te weten Loenen, Zilven, Veldhuizen en MOB-Veldhuizen. In paragraaf 3.2 komen het dorp Loenen aan bod. Paragraaf 3.3 bevat een beschrijving van Zilven. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op het voormalige Buurtschap Veldhuizen en in 3.5 het MOB-complex Veldhuizen. In paragraaf 3.6 wordt aandacht besteed aan de ontsluiting van het gebied.

In 2005 is een Cultuurhistorische analyse Loenen gemaakt (hierna: Cha.) De Cha is in 2009 aangevuld. De uitkomst van de analyse is verwerkt in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 De Cha is in bijlage 1 bij de toelichting opgenomen.