direct naar inhoud van 3.5 Ruimtelijke en functionele structuur MOB Veldhuizen
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

3.5 Ruimtelijke en functionele structuur MOB Veldhuizen

Ligging in het landschap
Langs de Hoofdweg, tussen Loenen en de buurtschap Veldhuizen, is in de 20e eeuw het militair mobilisatie-complex (MOB) Veldhuizen opgericht ter hoogte van het station aan de spoorlijn Dieren-Apeldoorn. Het terrein bestaat uit een bebost perceel, waarop in een strak patroon (opslag)loodsen zijn geplaatst. De loodsen hebben een hoogte van één laag met kap en staan in noord-zuidrichting. Door het opgaande groen wordt de bebouwing op het MOB-complex grotendeels aan het zicht onttrokken. Het complex is momenteel niet meer in gebruik door Defensie. Het terrein is (nog) niet openbaar toegankelijk en is naast een hekwerk volledig omzoomd met groen. Vanwege het verlies van de militaire functie is herontwikkeling van het MOB-complex voorzien. In de Structuurvisie Loenen 2020 is realisering van een woonfunctie, al dan niet in combinatie met een museale functie, beoogd.


Ten zuiden van het terrein, tussen het MOB-complex en de Hoofdweg, staat hotel 'Bosoord'. de bebouwing op dit perceel bestaat uit een aantal gebouwen, waarvan het hoofdgebouw op de Hoofdweg is georiënteerd. De hoogte van de bebouwing varieert van één tot twee bouwlagen met kap. Ten westen van het hotel zijn een aantal tennisvelden en een parkeerplaats aanwezig. Ook aan de oostzijde van de bebouwing kan worden geparkeerd.


Bebouwingsstructuur

Vanwege de functie die het complex had is de interne structuur heel eenvoudig en eenduidig. Het terrein bestaat uit een aantal evenwijdig gelegen ontsluitingswegen waaraan opslagloodsen staan gesitueerd. De meeste loodsen zijn identiek; eenvoudige gebouwen van een halve steens metselwerk, met een flauwe kap, afgedekt met bitumen. Enkele loodsen wijken in vormgeving af van de standaard maar hebben dezelfde eenvoudige kwaliteit. De loodsen hebben niet heel veel toekomstwaarde.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0024.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0025.jpg"  
Toegangspoort   Noordrand  

Groenstructuur

Het perceel van het MOB-complex is in de huidige situatie grotendeels bebost. Het terrein vormt, net als het bosperceel rondom kasteel Ter Horst, één van de gesloten plekken in het coulissenlandschap tussen Loenen en Veldhuizen, dat verder gekenmerkt wordt door met bomen omzoomde agrarische percelen.