direct naar inhoud van 3.3 Ruimtelijke en functionele structuur Zilven
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

3.3 Ruimtelijke en functionele structuur Zilven

Ligging in het landschap
Loenen en het buurtschap Zilven raken elkaar ter hoogte van de Eerbeekseweg maar de stedenbouwkundige structuur van de twee is heel verschillend. De ligging van Zilven in het landschap is wel vergelijkbaar met Loenen. Waar in het dorp Loenen in de 20e eeuw zowel uitbreiding als verdichting van de bebouwingsstructuur heeft plaatsgevonden, is de ontwikkeling in de buurtschap Zilven beperkt gebleven. Hierdoor is het omliggende landschap vanuit Zilven steeds goed waarneembaar.


Bebouwingsstructuur

In Zilven hebben geen grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden, maar heeft slechts minimale verdichting van de bebouwing langs de hoofdas Eerbeekseweg en de (land)wegen ten zuiden van deze weg plaatsgevonden. Hierdoor heeft Zilven zijn open bebouwingsstructuur behouden, waardoor de bebouwingsstructuur van deze buurtschap sterk afwijkt van de bebouwingsstructuur van Loenen. Doordat de gronden tussen de Bergakkerweg en het Hameinde en tussen de Eerbeekseweg en de Reuweg grotendeels onbebouwd zijn gebleven, is in de huidige situatie een ruimtelijke scheiding tussen Loenen en Zilven herkenbaar.


Zilven wordt gekenmerkt door verspreid liggende (voormalige) boerderijen en vrijstaande woningen op ruime kavels met een bouwhoogte van één à twee bouwlagen met kap . In de loop der jaren zijn tussen de boerderijen burgerwoningen gebouwd. Opvallend is de grote maat van bijgebouwen die vrijwel altijd los van de woning zijn gesitueerd. De meeste bijgebouwen zijn voorzien van een kap. Vanuit het zuiden en westen kijkt men door de hoogteverschillen "op" het dorp. Het daklandschap is daarom een aandachtspunt bij ontwikkelingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0019.jpg"  
Woningen in buurtschap Zilven  

Groenstructuur

In Zilven is de hoeveelheid openbaar groen beperkt tot de grasbermen langs enkele wegen. Hier is de landschappelijke omgeving een belangrijke drager van de groenstructuur. Daarnaast zijn de kavels in Zilven relatief ruim en hebben soms forse beplantingen staan. In de beleving van de groenstructuur van Zilven is deze kavelbeplanting van essentieel belang.