direct naar inhoud van 2.3 Regionaal beleid
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

2.3 Regionaal beleid

2.3.1 Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde visie voor het bundelingsgebied (grofweg het gebied binnen de lijn Apeldoorn, Deventer en Zutphen) het ruimtelijk beleid voor de regio 'compleet'. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.

Het plangebied valt niet binnen het bundelingsgebied en daarom is structuurvisie De Voorlanden relevant. Deze visie is op 12 november 2009 door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld. In de visie worden de volgende kernpunten genoemd die de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied:

  • versterken groene kernkwaliteit: veerkrachtig watersysteem in een robuust landschap;
  • versterken rode kernkwaliteit: een netwerk van vitale kernen;
  • versterken kernkwaliteiten van het platteland (I): landbouw als core business;
  • versterken kernkwaliteiten van het platteland (I): toerisme en recreatie als troefkaart;
  • versterken kernkwaliteiten van het platteland (I): vitaliteit door variatie.

De verschillende kernpunten zijn samengebracht in een ruimtelijk beeld: de beleidskaart. Hierop zijn ter hoogte van de kern Loenen zoekzones voor wonen en werken aangegeven.

2.3.2 Regionale uitwerking Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het rapport "Waar de stallen verdwijnen" gemaakt, dat is vastgesteld in augustus 2008. In dit rapport is omschreven welke regels de gemeenten in de Stedendriehoek willen hanteren bij functieverandering van vrijgekomen en vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied.


Het plan biedt de mogelijkheid voor het bouwen van één of meer vrijstaande woningen naast de mogelijkheid van meerdere wooneenheden in één woongebouw. In alle gevallen van functieverandering moet de omgevingskwaliteit er per saldo op vooruit gaan.


Het is mogelijk om nieuwbouw te plegen ten behoeve van functieverandering naar werken en de combinatie wonen/werken. Dit in gevallen waarin sloop en nieuwbouw noodzakelijk zijn om bedrijfstechnische en bedrijfseconomische redenen en in gevallen waarin nieuwbouw beter is voor de ruimtelijke kwaliteit door het slopen van bestaande verpauperde bebouwing. Binnen de mogelijkheden van het streekplan maken de gemeenten maatwerk mogelijk.