direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden meerdere bestemmingsplannen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen.

Naam   Vastgesteld door gemeenteraad   Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten   Kroonbesluit  
Imbosweg 14 Loenen   29 oktober 2009   -    
Loenen   27 juni 1985   3 oktober 1986    
Loenen, 1e herziening   24 januari 1991   18 april 1991   25 augustus 1988  
Loenen, 2e herziening   23 december 1993   22 april 1994    
Loenen, 3e herziening   19 oktober 1995   21 december 1995    
Loenen, 5e herziening   31 maart 1999   20 mei 1999    
Loenen, 6e herziening   30 juni 1999   24 september 1999    
Loenen, 7e herziening   26 april 2001   4 december 2001    
Loenen, 8e herziening   13 september 2007   20 december 2007    
Loenen, 9e herziening   8 november 2007   20 maart 2008    
Loenen, 10e herziening   12 november 2009   19 januari 2010    
Loenen, 1e wijziging   5 oktober 1987   19 oktober 1987    
Loenen, 2e wijziging   3 februari 1988   27 mei 1988    
Loenen, Eerbeekseweg 55        
Loenen, Eerbeekseweg- Horstweg   10 november 2011   -    
Loenen, Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23   7 maart 2013   -    
Stuwwalrand Parkzone Zuid (deels)   26 april 2001   4 december 2001    
Stuwwalrand Parkzone Zuid, 1e partiële herziening (deels)   5 oktober 2006   22 mei 2007