direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit drie delen en omvat Loenen (inclusief het buurtschap Zilven), het buurtschap Veldhuizen en het MOB-complex Veldhuizen, zie onderstaande afbeelding. Loenen en Zilven (1) liggen op de rand van de Veluwse stuwwal, tussen de hogere gronden van de Veluwe in het westen en de lagere gronden van het agrarische ontginningslandschap in het oosten. Ten noordoosten van Loenen liggen de driehoekige bebouwingsconcentratie Veldhuizen (2) en het MOB-complex Veldhuizen (3).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0001.png"

Ligging deelgebieden van plangebied

  • 1. Loenen en Zilven
  • 2. Buurtschap Veldhuizen
  • 3. MOB-complex Veldhuizen

De begrenzing van het plangebied komt overeen met de planbegrenzing van de Structuurvisie Loenen 2020. Deze visie heeft betrekking op de bestaande bebouwing van Loenen/Zilven en Veldhuizen en doet daarnaast uitspraken over een aantal uitbreidings-/ herontwikkelingslocaties, waaronder het voormalige MOB-complex. Ten gevolge hiervan is het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ruimer dan alleen de bestaande bebouwingskern van Loenen/Zilven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0002.png"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0003.png"  
Plangrens
Links: Loenen en Zilven
Rechts: Buurtschap en MOB-complex Veldhuizen