direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het ontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de Wijkraad Centrum, Vrom-Inspectie en provincie Gelderland. De reacties van deze instanties zijn hieronder samengevat en van antwoord voorzien. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

7.3.1 Wijkraad Centrum

Inhoud van de brief

De wijkraad heeft geen opmerkingen ten aanzien van het plan. Een tekstuele aanpassing wordt voorgesteld in de toelichting van het bestemmingsplan en deze wordt overgenomen.

7.3.2 Vrom-inspectie

Inhoud van de brief

De Vrom-inspectie heeft, afgezien van een reactie op de bouwhoogte zoals opgenomen in het bestemmingsplan geen opmerkingen. De maximale bouwhoogte die zij adviseren is in dit plan niet relevant, de opgenomen hoogte overschrijdt de geadviseerde hoogte niet.

7.3.3 Provincie Gelderland

Inhoud van de brief

De provincie heeft geen opmerkingen over het plan.