direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

5.3 Natuurwaarden

5.3.1 Onderzoeksresultaten

In 2006 is er een Quick San uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een geringe natuurwaarde, met uitzondering van de foerageermogelijkheden voor vleermuizen. Het groen bestaat uit verspreide bomen en wat struikbeplaning (meest gebiedsvreemd). Voor de foerageermogelijkheden van de dwergvleermuis is het belangrijk dat de hoofdboomgroenstructuur langs de randen van het Brinkpark grotendeels intact blijft. In de plannen blijft de bestaande bomenstructuur langs de Brinklaan, PWA-Laan en Nieuwstraat grotendeels intact. Hierdoor blijven de foerageermogelijkheden voor de dwergvleermuis aanwezig. In verband met de planrealisatie zullen er wat bomen gekapt worden die nu deels in/langs de verharding staan op de plek waar een parkeergarage wordt gebouwd. Na realisatie hiervan wordt ondergronds geparkeerd en zal het park ten opzichte van de huidige situatie waarin veel verharding aanwezig is, groener worden door aanplant van bomen en gazons. Op termijn zullen hierdoor de foerageermogelijkheden voor de dwergvleermuizen verbeteren.