direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

3.3 Groenstructuur

De huidige groenstructuur bestaat voornamelijk uit restruimten en overhoeken die zijn ontstaan door de aanleg van de PWA-laan en het parkeerveld. Centraal op het parkeerterrein staan enkele bijzondere bomen als restanten van voormalige tuinbeplanting die langs de oude loop van de Grift hebben gestaan. Van belang is de voormalige laanbeplanting langs de Brinklaan hiermee wordt het historische lint ruimtelijk aangezet.

Het nieuw te ontwikkelen Brinkpark is onderdeel van de ontwikkelgebied PWA-zone. Het park is het sluitstuk van het Beekdal van de Grift en Driehuizerspreng en vormt de overgang tussen het beekdal en de Binnenstad van Apeldoorn. Door hun ontwikkelingsgeschiedenis, de relatie met de ondergrond en de ligging in het landschap is er in de tijd een uniek landschaptypologie ontstaan.

Algemeen kenmerk voor het bekensysteem is het gemaakte karakter en de verschillen in functie en daarmee samenhangende verschijnvormen.

Bepalend voor het toekomstige ruimtelijke beeld van de beken is de rijke historie. Het cultuurhistorische erfgoed is leidraad voor de verdere ontwikkeling van de beken en hun aangrenzende zone's.

Het voormalige beekdal van de Grift en de Driehuizerspreng bepaalt dan ook in belangrijke mate het toekomstige beeld van de nieuwe parkruimte van het brinkpark. De hoogten van het maaiveld in samenhang met de waterstructuur en de beekbegeleidende beplanting vormen in de toekomst de ruimtelijke ruggengraat van het plangebied. De ontwikkeling van deze groenstructuur zorgt voor rust en ruimte en herkenbaarheid in het plangebied. Om het beeld kracht bij te zetten wordt er voornamelijk gewerkt met middelen die het “natuurlijke” beekdal versterken.