direct naar inhoud van 2.4 Binnenstadsvisie
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

2.4 Binnenstadsvisie

In de Binnenstadsvisie Apeldoorn is de ruimtelijke en functionele visie op de binnenstad beschreven. De visie is een integrale visie en het doel ervan is het ontwikkelen van een inspirerend en duurzaam toetsinskader om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren. Voor dit plangebied is met name van belang het zorgvuldig ruimtegebruik. Apeldoorn wil een complete, compacte stad zijn. Intensief ruimtegebruik wordt gecombineerd met openbare ruimte van hoge kwaliteit. Voor het Brinkpark geldt dan ook dat het parkeren ten behoeve van de stad wordt gecombineerd met een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. In de binnenstadsvisie is het gebied rondom het Brinkpark dus aangewezen als groene stadsentree. Juist hier kan de gemeente zich profileren als gemeente in het groen. De functie van groene stadsentree vraagt om een voornamelijk groene inrichting. De hoeveelheid verharding in het park zal dan ook moeten worden beperkt en zover het de verkeersinfrastructuur betreft zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Op de schaal van de binnenstad zijn er belangrijke zichtrelaties in het gebied. Het betreft de relatie van het gebouw van Centraal Beheer en de Hofstraat en Beekstraat. Het inrichtingsniveau van het park moet aansluiten bij de kwaliteit van het kernwinkelgebied.

Het Brinkpark wordt ontwikkeld tot een modern stadspark en als gebruikspark voor de binnenstadsbewoners en -bezoekers. Gezien de functieverandering van parkeerplaats naar gebruikspark is het oprekken van de parkruimte naar een zo groot mogelijke maat van essentieel belang.