direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het park geldt het bestemmingsplan Binnenstad-West (2006) en de bestemming Groenvoorzieningen. Op gronden met deze bestemming kunnen groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen met daarbij behorende bouwwerken worden opgericht. De bouw van een parkeergarage valt daar niet onder. Daarnaast geldt voor een gedeelte van het park dat in het plan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Dit houdt in dat de huidige bestemming kan worden gewijzigd om een parkeergarage aan te kunnen leggen. Van deze wijzigingsbevoegdheid kan echter geen gebruik gemaakt worden. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan en met de bouw van de beoogde garage kan daaraan niet worden voldaan. Zo is in het geldende bestemmingsplan opgenomen dat de ontsluiting van de garage aan de Prins Willem-Alexanderlaan en Nieuwstraat plaatsvindt. In het nu voorliggende bouwplan vindt de ontsluiting plaats aan de Brinklaan.

Om de bouw van de beoogde parkeergarage mogelijk te maken is dit bestemmingsplan dan ook noodzakelijk.