direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept-ontwerp van dit bestemmingsplan is voorbesproken met de provincie Gelderland. Gelet op de inhoud van het plan is toen aangegeven dat het voor dit plan niet nodig is het aan de provincie toe te zenden in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het plan is niet toegezonden aan de VROM-inspectie, aangezien met dit plan geen nationale belangen in het geding zijn. In paragraaf 5.2 is reeds uiteengezet waarom vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk is geacht.