direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de eigenaar van het plangebied is op 1 juli 2009 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening gesloten. Hierin is geregeld dat de eigenaar de kosten die gemeente maakt ter uitvoering van het woningbouwplan voor zijn rekening komt. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen dus ten laste van de eigenaar. Deze herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.