direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Met deze bestemmingsplanherziening zijn geen cultuurhistorische waarden in het geding.

5.4.2 Archeologische waarden

Het plangebied kent een hoge archeologische verwachtingswaarde. Daarom is door Econsultancy B.V. een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting. Daaruit blijkt dat in het plangebied archeologische waarden te verwachten zijn; middelhoge verwachting. In het kader van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe woningen dient dit nader te worden onderzocht. Dat dient geregeld te worden via een dubbelbestemming voor het plangebied in verband met de (mogelijke) archeologische waarden.