direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

3.5 Archeologie

Het plangebied is gelegen op een smeltwaterterras tussen twee stuwwallen. De ondergrond bestaat uit relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en -glooiingen. De bodem is humuspodzolgrond. In het plangebied zelf zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. In de omgeving van het plangebied zijn bij archeologisch onderzoek restanten van nederzettingen aangetroffen en vele archeologische vondsten bekend daterend vanaf het laat-paleolithicum.