direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

3.1 Historie

Uddel is een enkdorp. De hoger gelegen gronden op de stuwwal werden hier al vroeg voor bouwland ontgonnen. De verkaveling was hier kleinschalig en grillig. Stevige beplantingen omgaven de akkers. Op de hoger gelegen gronden waren en zijn, ten oosten van het plangebied, de bossen en heidevelden van de Kroondomeinen.

Op de topografische kaart van omstreeks 1900 is de enk van Uddel nog duidelijk waarneembaar. Ten zuiden daarvan is het huidige plangebied te vinden. Het gaat hier om een lager gedeelte van de stuwwal, dat toen als woeste grond dienst deed. Hier waren (natte) heidevelden aanwezig. De Lageveldseweg, waar het plangebied aan ligt, heeft die naam dus niet zomaar gekregen.

Later, ergens tussen 1900 en 1935, is het plangebied en de omgeving daarvan ontgonnen. In tegenstelling tot andere, jonge ontginningen is het verkavelingspatroon hier niet geometrisch en is de grootschaligheid hier beperkt gebleven. Wel is de verkaveling grootschalig in verhouding tot de oudere ontginningen rondom het dorp.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1065-vas1_0006.jpg"

Figuur 6: Topograrische kaart van omstreeks 1900 met het plangebied in rood aangeduid.