direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Agrarische Enclave. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juni 2013.

Het plangebied heeft de bestemming Agrarisch. Daarmee is het plangebied in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijven. Met (gebieds)aanduidingen zijn de landschaps- en natuurwaarden nader gespecificeerd. De bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen op het perceel zijn gelegen in een bouwvlak. Op dat bouwvlak rust de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij verwevingsgebied'. Middels de aanduiding 'kampeerterrein' wordt voorzien in de aanwezige minicamping.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1065-vas1_0003.png"

Figuur 3: Uitsnede plankaart