direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet toegezonden aan de provincie Gelderland of de VROM-inspectie. Het plan is besproken met de provincie in verband met de ligging in een waardevol landschap (volgens het Streekplan). De provincie heeft toen medegedeeld dat, gezien de inhoud, het wettelijk vooroverleg niet noodzakelijk is. Met dit plan zijn geen rijksbelangen in het geding. In paragraaf 5.2 (Waterhuishouding) is reeds verwoordt waarom vooroverleg met het waterschap niet nodig is.