direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied is gelegen binnen een culuurhistorisch waardevolle setting, zoals beschreven in hoofdstuk 3. De te slopen woning en de herbouwlocatie kennen geen culuurhistorische waarden. Bij de keuze van de herbouwlocatie is zo optimaal als mogelijk rekening gehouden met de landschappelijke waarden in de omgeving. Daarmee is gelijktijdig rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van de omgeving (wegenpatroon en laanbeplantingen).

5.4.2 Archeologische waarden

De herbouwlocatie kent een lage archeologische verwachtingswaarde. Het herbouwgebied bevindt zich op relatief hooggelegen daluitspoelingswaaiers met daarop gooreerdgronden. In dit geval gaat het om een lager gelegen en relatief nat gebied. Deze waren in het verleden ongeschikt of minder geschikt voor bewoning. Archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.