direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Omgeving

Het plangebied is gelegen in een agrarische 'buffer' tussen bebouwingsconcentratie Veldhuizen, het gelijknamige (voormalige) militaire terrein, en de bossen van de Veluwe. In die 'buffer' is een rechthoekig wegenpatroon aanwezig. Hoge laanbeplantingen, houtwallen en bospercelen delen de ruimte op in vrij grote 'stukken'. Daar is dan ook een zekere mate van openheid waarneembaar. De bebouwing is de vinden aan de rand van zo'n openheid.

Veldhuizen 10

Het perceel Veldhuizen 10 grenst aan de zuidzijde direct aan de Veldhuizen die, 250 meter richting het oosten, aansluit op de Hoofdweg en zo uitkomt in bebouwingsconcentratie Veldhuizen. Langs dit gedeelte van de Veldhuizen is fragmentarisch laanbeplanting aanwezig. Voor het overige wordt het perceel omgeven door weiland. De beschreven typerende openheid is rondom de woning goed waarneembaar. Het perceel Veldhuizen 10 bestaat uit een vrijstaande woning met daarom heen een aantal opstallen, waarvan de meeste ooit een agrarische functie hebben gehad.

De conditie van de woning en de bijgebouwen op het perceel voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Het voornemen van de eigenaar is om de gebouwen in de nabije toekomst te vervangen binnen de dan geldende kaders.

Veldhuizen 24

De woning aan de Veldhuizen 24 kent een ruimtelijk ge├»soleerde ligging. Tussen de woning en de openbare weg ligt de woning met nummer 20 en de bedrijfswoning van het perceel Veldhuizen 28. Tussen die twee woningen loopt de erftoegangsweg. Direct ten noorden van de te slopen woning staan enkele stallen. Van origine horen die bij de woning, maar sinds geruime tijd gebruikt het aanpalende bedrijf ze. Uiteraard is de erfinrichting daarop aangepast. Hiermee ligt deze woning, zowel ruimtelijk als milieuhygi├źnisch vrij ongunstig. De woning maakt een vervallen indruk. De woning aan de Veldhuizen 20 ligt ook op korte afstand van het agrarische bedrijf. Daarvoor geldt qua milieu echter dat de afstand tussen die woning en de gebouwen waar vee gehouden wordt voldoende groot is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-onh1_0005.jpg"

Figuur 5: de woning aan de Veldhuizen 24

Veldhuizen 28

Het agrarische bedrijf aan de Veldhuizen 28 ligt binnen eenzelfde openheid als de woning aan de Veldhuizen 10. Aan de zuidzijde grenst het bedrijf aan voormalig defensieterrein Veldhuizen. Het erf kent een typische opzet. Aan de weg, vlakbij de woningen aan de Veldhuizen 20 en 24, staat de bedrijfswoning. De bedrijfswoning heeft een langgerekt volume dat parallel loopt aan de openbare weg. Op enige afstand, gescheiden door enkele rijen forse eiken en de te slopen woning, staan de bedrijfsgebouwen. Vanuit de overlevering is deze opzet verklaarbaar. Op de plek van de bedrijfswoning heeft het koetshuis gestaan dat bij het kasteel hoorde dat in het gebied heeft gestaan.