direct naar inhoud van Bijlage 5 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

Bijlage 5 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
-  
Ontwerpplan ter inzage
 
29-10-2009 - 09-12-2009  
Vaststelling door gemeenteraad
 
27-05-2010  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
10-06-2010 - 21-07-2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
Beroep is ingesteld maar vervolgens ingetrokken  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   Voorlopige voorziening is gevraagd maar verzoek is vervolgens ingetrokken  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
23-07-2010  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
23-07-2010  
Opmerkingen