direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 toont aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. In de inleiding wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. In paragraaf 6.2 wordt een toelichting gegeven op de regels, waarbij de hoofdstukindeling van de regels wordt gevolgd. In paragraaf 6.3 tenslotte wordt de plankaart beschreven.

Het bestemmingsplan Parc Spelderholt beoogt de ontwikkelingen rond realisatie van studentenhuisvesting en een sportvoorziening, de sloop van oude loodsen van het voormalige pluimveeinstituut en de daarbij behorende ontwikkeling van natuur en landschap op de vrijkomende locaties mogelijk te maken.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. De geografische verbeelding (voorheen: plankaart) is opgesteld volgens IMRO 2008.