direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Op het perceel is het monumentale landhuis/kasteel Spelderholt aanwezig alsmede de historisch waardevolle tuinen naar ontwerp van Leonard Springer. Met de realisatie van de nieuwbouw wordt geen afbreuk gedaan aan deze cultuurhistorische waarden. De sloop van loodsen en de aanplant van groen op de vrijkomende locaties is in lijn met het historische ontwerp en draagt daarmee zelfs bij aan de cultuurhistorische waarde van het ensemble.

5.4.2 Archeologische waarden

In de omgeving van de planlocatie heeft in het recente verleden archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft, ondanks de relatief hoge verwachtingswaarde niet geresulteerd in vondsten. Derhalve is een archeologisch onderzoek op de planlocatie niet vereist. Daar komt bij dat het een locatie met geroerde grond betreft, aangezien hier in het verleden een Oranjerie heeft gestaan.