direct naar inhoud van 4.3 Stedenbouwkundige toelichting nieuwbouw
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

4.3 Stedenbouwkundige toelichting nieuwbouw

Locatie

De locatie was bepaald, aan de rechterkant van de toegangsweg voor het hotel. De maximale hoogte was bepaald op twee lagen en een kap. In grondoppervlak is de nieuwe studenten huisvesting gelijkwaardig aan het bestaande hotel.

De belangrijkste functie van het gebouw is de huisvesting van de studenten, zij verblijven twee tot drie jaar op deze locatie en de huisvesting moet ook het gevoel van een thuis geven.

Anders als het hotel, waarin er een sterke scheiding is tussen binnen en buiten is de studentenhuisvesting/personeel- en ontmoetingsruimte gesplitst in drie losse gebouwen. Tussen de drie gebouwen is een straat en een pleintje opgenomen zodat het gaat functioneren als een klein dorp op het landgoed. Studenten kunnen buiten zitten in de geborgenheid van de eigen woonhuizen.


Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het studentenhuis is in de lengte ontwikkeld met een zo groot mogelijke afstand van de centrale ontsluitingsweg. De afstand van de weg bedraagt ongeveer 25 meter, het huidige grasveld blijft gehandhaafd. De aanwezige bomen (eiken en beuken) blijven allemaal staan.

Aan de achterzijde blijft een ruimte van ruim 10 meter tussen de bestaande bomenrij en de nieuwbouw, ook hier is het uitgangspunt geweest dat de bestaande bomen geen hinder mogen ondervinden van de nieuwbouw.

Om doorzicht te behouden is tussen het bestaande hotel en de nieuwbouw (westzijde) een ruimte open gelaten van 32 meter, deze ruime geeft voldoende doorzicht naar het achter gelegen groen.

In het verlengde van de studentenhuisvesting is aan de oostzijde de sporthal opgenomen. Ook aan deze zijde is er een open ruimte opgenomen t.b.v. doorzicht naar het achtergelegen groen.


Bouwmassa

Om de landelijke setting van Parc Spelderholt te benadrukken zijn de gebouwen voorzien van een schuin dak. Nog een plat dak naast het hotel wordt als niet wenselijk beschouwd. Daarbij geldt dat alle gebouwen aan de noordzijde van de ontsluitingsweg een verschillende typologie kennen, waardoor een sprekende kapvorm juist passend is in het geheel.


Studentenhuis / personeel- en ontmoetingsgebouw

Het studentenhuis/personeel- en ontmoetingsgebouw bestaat uit drie gebouwdelen om zo een eigen plein te creƫren en het geheel een kleinschaligheid karakter te geven. Omwille van de verbondenheid tussen de verschillende delen is het geheel onder een dak samengebracht. Het achterste gedeelte (woningen) is hoger dan de twee gebouwen die hiervoor staan.


Sporthal

De sporthal in de tweede fase is beduidend lager dan de eerste fase, wel is hier hetzelfde principe gehanteerd namelijk dat het gebouw aan de voorzijde lager is dan aan de achterzijde. Gelet op de geringe hoogte (zichtbaar) wordt onderzocht of het mogelijk is dit dakvlak te voorzien van een sedum dakafwerking.


Architectuur

Het studentenhuis / personeel- en ontmoetingsgebouw bestaat uit drie gebouwdelen. De rug wordt gevormd door 4,5 wooneenheid bestaande uit twee lagen met kap. Aan de voorzijde, in twee bouwlagen, het personeel- en ontmoetingsgebouw en een kleiner studentenhuis. Over alle drie de delen is een kap gemaakt met een flauwe helling. Het dak (niet zichtbaar) wordt afgedekt met een donkere EPDM folie. Doordat de rooilijn aan de zuidzijde niet evenwijdig loopt met de nok zal de goot schuin naar beneden lopen. Op een punt wordt het verzamelde water afgevoerd middels een wadi.

Drie zijden aan de buitenzijde worden gemetseld met een donkere steen, de voorzijde wordt volledig glas. De voorgevel van glas is vooral om het een levendige indruk te geven bij aankomst, er wordt gewerkt, gestudeerd en gewoond.

Overwogen wordt nog het aanbrengen van een frans balkon bij het personeel- en ontmoetingsgebouw op de begane grond. De binnenzijde wordt uitgevoerd in gecoat gekleurd glas, hierdoor krijgt de binnenzijde een totaal eigenzinnig karakter.

Onder het doorlopende dak wordt het hoogte verschil opgevangen, De trappen zullen op deze wijze ook worden gebruikt als ontmoetingsplek bij regenachtig weer.

Omdat er ook studenten zijn in een rolstoel is het plein horizontaal, het terrein loopt ongeveer een meter van west naar oost naar beneden, dit is zichtbaar in het plint van het gebouw. En bij de trap/hellingbaan in het midden van het gebouw.

Het materiaal van de sportzaal is ingetogen, het gebouw moet zoveel mogelijk wegvallen tegen de bomen en het groen. Wat hierbij enorm helpt is dat het terrein hier nog weer een meter lager ligt dan het terrein aan de oostzijde van het personeel- en ontmoetingsgebouw. Aan de voorzijde is de entree gesitueerd om dat deze een geringere hoogte nodig heeft. De sportzaal zelf ligt meer naar achteren. Het licht hellend dak zal mogelijk worden bedekt met sedum dakafwerking.