direct naar inhoud van 4.2 Functionele toelichting nieuwbouw
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

4.2 Functionele toelichting nieuwbouw

Parc Spelderholt heeft voor het bepalen van een optimale samenstelling haar activiteiten in relatie tot de omgeving in kaart gebracht. Gelet op de grootte van het landgoed en de mogelijkheden om hier (praktijkgerichte) opleidingen te verzorgen, is het doel gesteld om het aantal studenten te laten groeïen tot maximaal 75. De capaciteit van de huidige studentenhuizen is 29 (de tijdelijke noodvoorziening niet meegerekend). Het voorstel is daarom een nieuw studentenhuis te bouwen voor 46 studenten onder de naam Oranjeriehuis. Na realisatie dient de tijdelijke voorziening weer worden afgebroken: die studenten verhuizen dan naar de nieuwbouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0015.jpg"

Afbeelding 4.3 Bouwplan studentenhuisvesting Oranjeriehuis en sporthal

Fase 1

Om het Oranjeriehuis een uitstraling van ruimte en rust te geven, is het opgebouwd uit drie afzonderlijke gebouwen onder één gezamenlijk dak. Hierbij is de uitbreiding (fase 1) opgebouwd uit:

  • Gebouw 1: een langwerpig gebouw bestaande uit 4 woongroep-woningen met in elke woning 9 zelfstandige en afsluitbare zit-slaapkamers en een aantal gezamenlijke ruimtes, voor totaal 36 studenten. In elke woongroep is rekening gehouden met 2 minder-valide studenten (woon-slaapkamer met sanitairvoorziening op begane grond).
  • Gebouw 2: een korter, losstaand gebouw voor 10 studenten met elk eveneens een eigen afsluitbare zit-slaapkamer, waarvan ook hier 2 plaatsen voor een minder-valide student beschikbaar zijn.
  • Gebouw 3: dit herbergt diverse functies zoals:

- een sociale ontmoetingsruimte

- kantoor-en slaapkamers voor personeel

- activiteitruimtes voor academiewerkzaamheden van de studenten

In de huidige, bestaande studentenhuizen is slechts heel beperkt gelegenheid voor het huisvesten van minder-valide studenten: in het Oranjehuis zijn daarvoor 12 kamers aanwezig waardoor in totaal 16% van de toekomstige studenten uit minder-valide studenten kan bestaan. Uit de aanmeldingen blijkt dat hieraan grote behoefte is.

De woon/slaapkamers hebben een grootte van minimaal 18 m2. Deze kamers worden door de studenten gehuurd (in dit geval van de woningstichting, met een separate huurovereenkomst), net als in de overige studentenhuizen. In het ontwerp is rekening gehouden met de eisen voor huurtoeslag; er is overleg gaande met de Belastingdienst (Toeslagen) om de huurtoeslag-toewijzing voor de studenten mogelijk te maken.

Naast deze uitbreiding is er tevens een plan voor vervanging (fase 2);


Fase 2A (wooncluster 9 studenten)

Het betreft vervanging van het studentenhuis Vogelhuis (9 plaatsen). Dit studentenhuis staat pal naast het nieuw te bouwen Vogelhuis. Het is aan vervanging toe; er wonen 10 studenten. Als onderdeel van fase 2 kan gebouw 1 (uit fase 1) uitgebreid worden met één extra wooneenheid voor 9 studenten. Dit gedeelte wordt als logisch onderdeel toegevoegd aan het ontwerp voor het Oranjeriehuis. Inmiddels is besloten om fase 2A (wooncluster 9 studenten) mee te nemen in de realisatie van planfase 1. In de eindfase resteren 2 studentenhuizen met in totaal 75 plaatsen voor studenten.


Fase 2B (sporthal)

Op dit moment kent Parc Spelderholt een sportfaciliteit in de vorm van loods O3. Deze dient als onderdeel van de afspraken ter verdwijnen. Daarom is ter vervanging van deze sportfaciliteit een sporthal geprojecteerd naast het Oranjeriehuis. Op deze locatie staat thans het huidige Vogelhuis dat dan wordt afgebroken.

Planfase 2B wordt beschouwd als separaat project en zal vooralsnog niet meegenomen worden in de realisatie van planfase 1. Wel wordt de bouwmogelijkheid meegenomen in voorliggend bestemmingsplan.


Eindsituatie

De eindsituatie kan worden getypeerd als een landgoed met goede hotel-congresfaciliteiten met grote maatschappelijke meerwaarde: de bezoekers faciliteren door het werk dat zij genereren door hun aanwezigheid de opleiding van jonge gehandicapten. De jonge mensen wonen dan in vier studentenhuizen en werken met steun van vaklieden en orthopedagogen aan hun eigen toekomst: een bestaan gebaseerd op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in onze maatschappij.