direct naar inhoud van 3.5 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

3.5 Verkeersontsluiting en parkeren

De realisatie van de studentenhuisvesting voorziet in een toename van het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. Hiertoe is door Parc Spelderholt op basis van bezettingscijfers, personele inzet en gemiddeld aantal bezoekers een inschatting gemaakt, mede gerelateerd aan het huidige aantal studenten.

Tabel 3.1 Verkeersbewegingen ten behoeve van Parc Spelderholt


Gemiddelde
aantallen per
dag  
Zorghotel   Conferentie
centrum  
Studenten-huizen   Academie + kantoor  
  Personeel   Zorg-
Gasten  
Overige
Gasten  
Bezoek   Per-
soneel  
Bezoek   Per-
soneel  
Studen-ten   Bezoek   Per-
soneel  
Bezoek  
In 2009   31   10   19   10   3   30   34   48   3   35   5  
Verkeer   62   1   12   20   6   60   58   20   6   70   10  
                       
In 2011 *)   31   20   20   15   6   60   46   73   6   40   15  
Verkeer   62   2   13   30   12   120   78   31   12   80   30  
                       

*) na realisatie van nieuwbouw studentenhuis in 2010.


In 2009 totaal aantal auto-verkeersbewegingen/dag: 325

In 2011 totaal aantal auto-verkeersbewegingen/dag: 470 ( = + 45 %)

Bovenstaande cijfers zijn initieël gehanteerd als verkeersintensiteiten voor het akoestisch onderzoek. Na meningen met een tellus in september 2009 is gebleken dat het totaal aantal auto-verkeersbewegingen/dag gemiddeld 450 mvt/etmaal bedraagt. Inclusief een verwachte toename komen de verkeersgegevens daarmee op:

In 2009 totaal aantal auto-verkeersbewegingen/dag: 450

In 2011 totaal aantal auto-verkeersbewegingen/dag: 595 ( = + 33 %)

De feitelijke toevoeging van functies betreft uitsluitend de studentenhuisvesting en de sporthal. Ten aanzien van de studentenhuisvesting geldt een parkeernorm van 0,25 per wooneenheid. De sportvoorziening is uitsluitend bedoeld voor gasten en studenten van Parc Spelderholt en genereert daarmee geen extra parkeerbehoefte.

Per saldo dienen op grond van bovenstaande parkeernormen 12 parkeerplaatsen toegevoegd te worden. Het plan voorziet in de toevoeging van de benodigde parkeerplaatsen aan de achterzijde van de studentenhuisvesting en het terugbrengen van de parkeervoorziening die thans aanwezig is bij het vogelhuis. Daarmee wordt aan de gestelde parkeernormen voldaan.