direct naar inhoud van 3.3 Landschap en omgeving plangebied
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

3.3 Landschap en omgeving plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0012.jpg"

Afbeelding 3.2 Luchtfoto van het plangebied en omgeving

Het plangebied is gelegen aan de oostrand van het Centraal Veluws natuurgebied. Het gebruik is in de omgeving van het Spelderholt overwegend landelijk wonen met enkele percelen die nog agrarisch gebruikt worden. Voorts is een aanzienlijk gedeelte van de gronden in eigendom bij het Geldersch Landschap, ter plaatse gaat een groot primaat uit naar natuur. Op de Veluwe is het gebruik overwegend bos en heide.

Kenmerkend is het parkachtige aanleg van het oude landgoed Spelderholt. De door Springer ontworpen structuur aan de zijde van Parc Spelderholt is nog maar deels herkenbaar. Beter herkenbaar is de oude lanenstructuur, tevens door Springer ontworpen. Hierbij wordt de hoofdontsluiting begeleid door enkele smallere lanen.


De groenstructuur zoals deze door Springer is ontworpen, kenmerkt zich door een mix van exoten en streekgebonden soorten. Deze combinatie geeft het bestaande Spelderholt- landgoed ten westen van de planlocatie een "aangelegd" karakter.


Voor de planlocatie ten oosten van de Springertuin wordt bewust gekozen voor een meer natuurlijke invulling met uitsluitend streekgebonden soorten. Op deze manier ontstaan ter plaatse twee landgoederen die weliswaar grote ruimtelijke samenhang met elkaar vertonen, maar voldoende van elkaar verschillen om twee verschillende ruimtelijke karakteristieken neer te zetten.