direct naar inhoud van 3.2 Toelichting organisatie Parc Spelderholt
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

3.2 Toelichting organisatie Parc Spelderholt

Parc Spelderholt is een stichting en een zelfstandige, particuliere, maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie ontvangt geen (overheids)subsidie en ontvangt inkomsten uit de betaling voor haar diensten. Ze is gevestigd in Beekbergen (Gemeente Apeldoorn).

De Stichtingen Parc Spelderholt hebben een maatschappelijke functie: het verzorgen van een begeleidingstraject voor schoolverlaters (van ZMOK en Praktijkscholen, soms ook van Mytyl- en Tytylscholen) om hun zelfredzaamheid te verbeteren. Hiertoe krijgen zij bij Parc Spelderholt de gelegenheid om gedurende ca. twee jaar tijdelijk te wonen in een studentenhuis, waarbij middels een woonbegeleidingsplan wordt gewerkt aan een toekomst van meer zelfredzaamheid bij wonen en vrije tijd. Tegelijkertijd volgen deze jonge gehandicapte mensen een opleiding aan onze Academie tot assistent (ROC-1 niveau); er worden opleidingen verzorgd voor assistent in de zorg, in horeca, in techniek of in groenonderhoud.

De opleidingen worden verzorgd door de praktijkleerkrachten (vaklieden) van de Academie en zijn vooral praktisch van aard. Om te zorgen voor voldoende nuttig werk waarin zij kunnen oefenen beheert de organisatie een hotel- en congrescentrum en een landgoed; veel taken worden hierbij door de studenten uitgevoerd in het kader van hun leeropdracht. Uiteraard is er een (kleine) professionele staf aanwezig om te zorgen voor een goede ontvangst van onze gasten.

De doelgroep voor de opleidingen zijn jonge gehandicapten, altijd met een verstandelijke beperking, dikwijls ook met (andere) beperkingen zoals autisme, spasmen, syndroom van down, e.a. Bij de opleidingen bij Parc Spelderholt wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het individu: die positieve benadering én de combinatie van wonen en werken in één en dezelfde organisatie geeft buitengewone mogelijkheden om het zelfrespect, de eigen ego, de sociale contacten en daarmee de zelfredzaamheden sterk te verbeteren. Een aantal jongeren zullen na deze periode ook een functie in het bedrijfsleven kunnen vervullen.

De organisatie is ontstaan als (landelijk) experiment; de experimenteerfase is enige jaren geleden omgezet in een professionele fase. Dit heeft geleid tot sterke groei want de behoefte aan deze begeleidingsvorm is groot. Jaarlijks verlaten duizenden gehandicapten jongeren een ZMOK-, Praktijk-, Mytyl- of Tytylschool en de behoefte om de eigen redzaamheden te verbeteren is groot. Er bestaat inmiddels een heel netwerk van schoolcontacten waarbij deze scholen de mogelijkheden van Parc Spelderholt doorgeven aan de leerlingen (en hun ouders).

De groei van de organisatie is tweeledig:

  • Enerzijds komen er steeds meer studenten naar Parc Spelderholt. Hierdoor is in 2007/2008 een wachtlijst ontstaan. Om de nood te leningen is in 2008 een tijdelijke noodhuisvesting ( = 4e studentenhuis) gerealiseerd (het studentenhuis BOSHUIS) om 19 extra studenten te kunnen ontvangen. Dit is al snel geheel in gebruik genomen en nu is het wachten op de verdere uitbreiding: de definitieve nieuwbouw (voor 55 studenten).
  • Anderzijds wordt er steeds meer werk gegenereerd voor de praktische uitvoering van de opleidingen: de bezettingsgraad van het hotel is reeds fors gestegen; de bezettingsgraad van het congrescentrum heeft nu ook veel aandacht (en stijgt nu ook).


Ook de maatschappelijke functie van de hotelfunctie zelf komt hierbij sterk tot uiting; het hotel wordt vooral gebruikt als

  • vakantieverblijf (voor mensen met een functiebeperking),
  • herstelllingsoord (b.v. na een ziekenhuisopname)
  • logeeradres (voor jongeren die veel aandacht nodig hebben, in de weekends)
  • locatie voor schoolkampen (o.a. speciaal onderwijs / mytylscholen die een aangepaste accommodatie zoeken)
  • vergaderlocatie (ook meerdaagse trainingen voor de zakelijke markt)
  • feest- en partijlocatie voor particuliere of zakelijke gasten (bruiloften, verjaardagen)


De vermenging van al deze doelgroepen levert een sterke kruisbestuiving van onderlinge maatschappelijke ervaringen op met positieve gevolgen: vaak krijgen wij het voorstel dat de gasten willen gaan bijdragen aan onze missie (vrijwilligerswerk of anderszins).

De grote behoefte aan deze vorm van begeleiding en opleiding voor jonge mensen met een functiebeperking leidt tot de noodzaak van extra huisvesting voor studenten: nieuwbouw is noodzakelijk om hierin te voorzien.