direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is opgenomen in het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid, dat in 2001 is vastgesteld. Het plangebied kent in het vigerende plan een drietal bestemmingen. Op onderstaande afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart weergegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0002.jpg"

Afbeelding 1.2 Uitsnede plankaart Stuwwalrand Parkzone Zuid

Het plangebied kent drie verschillende bestemmingen:

  • De hoofdbestemming van Parc Spelderholt is "maatschappelijke doeleinden". Door middel van een verbindingslijn zijn de verschillende delen planologisch met elkaar verbonden.
  • Het voormalige onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij is daartoe ook bestemd. De pelsdierfokkerij maakte deel uit van dit instituut en is dan ook in de bestemming betrokken. Eventuele dienstwoningen mogen ook als burgerwoning worden gebruikt (specifieke gebruiksbepaling).
  • Tenslotte kent het parkachtige deel van het terrein de bestemming "bos of parkstrook".


Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de plaats getreden van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Wro stelt regels aangaande de vormgeving en procedures rond bestemmingsplannen. Dit houdt onder andere in dat het niet langer mogelijk is een herziening te maken van het bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid". Voorliggend plan is daarom een zelfstandig bestemmingsplan voorzien van een eigen set regels met een bijpassende digitale geografische verbeelding (voorheen: plankaart).