direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

1.1 Aanleiding

Inleiding

Deze herziening ziet toe op de uitbreiding van studentenhuisvesting ten behoeve van Parc Spelderholt op het Landgoed Spelderholt. Parc Spelderholt combineert op haar terrein hotel- en congresfaciliteiten met een dagopleiding voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

De afgelopen jaren heeft Parc Spelderholt een aanzienlijke groei doorgemaakt als gevolg van een optimalisatie van werkzaamheden en activiteiten. Daarmee kon het aantal studenten, met behulp van tijdelijke huisvesting, groeien van 29 naar 48 studenten (koetshuis: 20 + vogelhuis: 9 + tijdelijke huisvesting: 19). In de toekomstige situatie biedt Parc Spelderholt plaats aan 75 studenten die een opleiding volgen in de zorg, horeca, techniek of in het groenonderhoud (koetshuis: 20 + nieuwbouw: 55). Met voorliggende planherziening wordt deze optimalisatie mogelijk gemaakt. Het plan voorziet in de realisatie van een gebouw met 55 studentlocaties en enkele algemene ruimten, verder is de bouw van een sportvoorziening ten behoeve van studenten op de huidige locatie van het te slopen "vogelhuis" gepland. Uiteraard verdwijnt na realisatie tevens de tijdelijke huisvesting.

Voorheen was het terrein van Parc Spelderholt in gebruik als onderzoeksinsituut voor pluimvee. Vanuit het verleden zijn dan ook nog enkele loodsen op het terrein aanwezig, die thans geen actieve functie meer vervullen. Met Parc Spelderholt zijn rechtens afdwingbare afspraken gemaakt ten aanzien de sloop van de resterende loodsen op het perceel en de groene invulling van de vrijkomende locaties. Daarbij zal één van de loodsen (O3) tijdelijk worden gebruikt als sportvoorziening. Hiervoor is separaat een vrijstelling aangevraagd.

In de eindsituatie kent het perceel een heldere stedenbouwkundige opbouw met het kasteel/landhuis als blikvanger en ten noorden van de ontsluitingsweg een functionele strip.