direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Samenvatting ruimtelijk beleid

De gemeente heeft geen eigen integraal beleid voor de Veluwe als geheel. De geldende bestemmingsplannen zijn dermate verouderd dat deze niet als zodanig aangemerkt kunnen worden.

Wel is er sectoraal beleid op een groot aantal voor het landelijk gebied van belang zijnde onderwerpen. Het betreft:

  • de notitie "Woningsplitsing in het buitengebied" uit 2006;
  • de notitie "Paardenbakken, stapmolens en lichtmasten in de apeldoornse bestemmingsplannen" uit 2006;
  • de notitie "Meerdere huishoudens in één woning: inspelen op behoeften" uit 2008, wat onder andere de mogelijkheid biedt om dependances te realiseren bij woningen;
  • de welstandsnota "Over welstand geschreven" uit 2004;
  • het apeldoorns waterplan 2005-2015 "Werken aan water" uit 2005;
  • de Groene Mal;
  • de nota I-cultuur uit 2006, over archeologie en cultuur-historie.


Dat beleid wordt voorzover relevant in hoofdstuk 3.2 bij het betreffende thema nader aan de orde gesteld. Vanwege de aard van het plangebied en de weinige bebouwing wordt geen gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld.