direct naar inhoud van 1.3 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Apeldoorn ten westen van de stad vormt het plangebied. Locaties binnen dat gebied die een eigen kenmerkend karakter hebben en locaties waar relatief grootschalige ontwikkelingen spelen zijn buiten het plangebied gelaten. Het betreft de Agrarische Enclave (waaronder Uddel), de dorpen Hoog Soeren en Hoenderloo, Radio Kootwijk en de verblijfsrecreatieparken in de directe omgeving en ten oosten van Hoenderloo. De plangrenzen rond Hoog Soeren en Hoenderloo zijn in hoofdzaak afgestemd op respectievelijk de grenzen van het beschermde dorpsgezicht en die van de dorps-structuurvisie.


De grens van het plangebied aan de westzijde wordt gevormd door de gemeentegrens en de Agrarische Enclave. De gemeentegrens vormt tevens aan de noord- en zuidzijde de plangrens. De oostgrens wordt bepaald door de plangrenzen van de bestemmingsplannen Wenum-Wiesel, Apeldoorn-West, Brink en Orden, Ugchelen en Stuwwalrand Parkzone Zuid. Een deel van laatstgenoemd bestemmingsplan wordt vanwege de situering en de ruimtelijke overeenkomst opgenomen in het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan.
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1058-onh1_0005.jpg"