direct naar inhoud van 1.2 Doelstelling
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

1.2 Doelstelling

De Veluwe kent als gebied in zijn samenhang hoge ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ter bescherming en ontwikkeling van deze gebiedswaarden is op verschillende overheidsniveaus regelgeving en beleid vastgesteld.

Naast de gebiedswaarden zijn op de Veluwe verschillende functies vertegenwoordigd, waarbij de één een grotere binding heeft aan het gebied dan de andere. Voorbeelden zijn recreatie, landbouw, bedrijven en wonen.


Met dit bestemmingsplan worden de aanwezige waarden en functies en de geldende regelgeving en beleid in beeld gebracht. Aan de hand daarvan wordt voor het gebied als geheel en per functie de ruimtelijke visie van de gemeente beschreven. Hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het bieden van een regeling waarbinnen de Veluwe als één groot aanééngesloten natuur, cultuur- en boslandschap wordt beschermd en zich verder kan ontwikkelen en het binnen dat kader op een zorgvuldige wijze inpassen van de overige in het gebied voorkomende functies. Het bestemmingsplan voorziet niet in grootschalige nieuwe ontwikkelingen.
Het bestemmingsplan neemt de geldende regelingen over, tenzij er dringende ruimtelijke of milieukundige redenen zijn om hiervan af te wijken.