direct naar inhoud van Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

Categorie 1:
- Bed&Breakfast;
- Recreatief rustpunt;
- Natuurbeheer;


Categorie 2:

- Detailhandel in de vorm van op het betreffende agrarische bedrijf vervaardigde agrarische producten.
- Detailhandel in de vorm van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, ter plaatse vervaardigde agrarische producten;

- Educatiecentrum, museum;

- Activiteiten opgenomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten onder categorie 1.